Aktualności

Niezależne inicjatywy
na rzecz studentów
i doktorantów

111 podmiotów w drugim etapie konkursu StRuNa 2015

Lista zakwalifikowanych podmiotów

Komunikat o podmiotach, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu na najlepsze projekty realizowane przez studentów i doktorantów – StRuNa 2015

 

Jury konkursu "StRuNa 2015" zakończyło pierwszy etap selekcji konkursowej. Wybrano 111 podmiotów, których zgłoszenia będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego (ich lista znajduje się w dalszej części komunikatu).

 

Powodami, dla których pozostałe zgłoszenia nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu postępowania są:
1. Odrzucenie zgłoszeń ze względów formalnych. W tym przypadku najczęstszą przyczyną było przesłanie zgłoszenia po terminie wskazanym w regulaminie. Poprawnych od strony formalnej było 236 zgłoszeń.
2. Niezakwalifikowanie zgłoszenia do dalszego postępowania z powodu niewystarczającej liczby informacji przekazanych jury, aby mogło ono właściwie ocenić projekt, aktywność opiekuna lub działalność koła naukowego. Brano pod uwagę trzy źródła informacji: treść zgłoszenia konkursowego, treść i jakość ewentualnych załączników do zgłoszenia, informacje o projekcie lub podmiocie umieszczone w bazie StRuNa (struna.edu.pl).

Obecnie trwa drugi etap postępowania, w którym pod uwagę brana jest przede wszystkim wartość naukowa projektów zrealizwanych w całości do 30 września 2015 roku lub zrealizowanych już w istotnej części projektów trwających, oryginalność projektów, adekwatność skali realizowanych przedsięwzięć do potencjału podmiotu/podmiotów je realizujących.

W dalszej części postępowania konkursowego jury wskaże od 10 do 25 podmiotów, które będą nominowane do nagród głównych.

Ostateczny werdykt w konkursie zostanie ogłoszony 11 grudnia 2015 roku (w piątek) w Warszawie.

Przedstawiona poniżej lista ma charakter roboczy. Nazwy podmiotów mogą mieć na niej inne brzmienie niż używane oficjalnie. Wynika to z konieczności rozróżnienia podmiotów związanych z różnymi uczelniami, które mają takie same nazwy lub nazwy bardzo podobne. Na ostatnim etapie postępowania (wyłanianie laureatów) jury będzie posługiwało się nazwami oficjalnymi. Podmioty na poniższej liście ułożone są w kolejności alfabetycznej nazw roboczych. Kody znajdujące się obok nazw podmiotów służą jedynie ostatecznej identyfikacji podmiotów.

1.    Biuletyn Informacyjny SKN Etyki i Bioetyki "Bioethica" (kod 51284)
2.    Bractwo Łukaszowe - Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury (kod 55774)
3.    Chemiczne KN „Flogiston” (kod 53683)
4.    Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk (kod 55776)
5.    Interdyscyplinarne KN "Biochemii Stomatologicznej" UM Białystok (kod 55775)
6.    Interdyscyplinarne KN Geriatrii CM UMK (kod 55353)
7.    International Evidence-Based Anatomy Working Group (kod 56748)
8.    KN Badań Okulograficznych (kod 55995)
9.    KN Bezpieczeństwa „Justycjariusze” (kod 56604)
10.    KN Biotechnologii "BioX" (kod 50)
11.    KN Biotechnologów KNBiotech (kod 56754)
12.    KN Doktorantów KUL "Ars Educandi" (kod 55561)
13.    KN Edukacji Międzykulturowej (kod 55521)
14.    KN Edytorów UJ (kod 55321)
15.    KN Efektywnych Rozwiązań Rynkowych (kod 56759)
16.    KN "Empiria" (kod 55398)
17.    KN Energetyków PW (kod 53729)
18.    KN Filozofów - AJD Częstochowa (kod 56223)
19.    KN Fizjoterapeutów - Olsztyńska Szkoła Wyższa (kod 55382)
20.    KN Geodetów UR (kod 54155)
21.    KN Historyków Studentów - UMCS (kod 55486)
22.    KN Historyków Sztuki Średniowiecza UMK (kod 55060)
23.    KN Informatyków "Fraktal" (kod 55958)
24.    KN Informatyków "Genbit" (kod 56760)
25.    KN Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (kod 55494)
26.    KN Katechetyków UKSW (kod 51182)
27.    KN Klub Debat Parlamentarnych UJ (kod 56766)
28.    KN Leśników - Politechnika Białostocka, Hajnówka (kod 56514)
29.    KN Matematyki Finansowej (kod 54092)
30.    KN Medyków Weterynaryjnych SGGW (kod 55870)
31.    KN Metaloznawców - Politechnika Częstochowska (kod 55998)
32.    KN Pedagogów - UŚ (kod 56476)
33.    KN Pojazdów i Robotów Mobilnych (kod 56750)
34.    KN Prawa i Gospodarki Chin (kod 56670)
35.    KN Rolników - Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego (kod 54150)
36.    KN Slawistów UAM (kod 55087)
37.    KN Statystyki Naukowej "Gauss" (kod 56366)
38.    KN Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej (kod 54510)
39.    KN Studentów Kognitywistyki UJ (kod 56756)
40.    KN Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (kod 55827)
41.    KNR "Cyborg" - AGH Kraków (kod 56749)
42.    Koło Młodych Geologów UW (kod 56367)
43.    Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI (kod 54903)
44.    Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ (kod 54971)
45.    Language Cracker – KN Glottodydaktyki (kod 5947)
46.    Międzywydziałowe KN Studentów Uniwersytetu Rolniczego (kod 56522)
47.    Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego (kod 55462)
48.    Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego (kod 55570)
49.    Pracownia Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią (kod 55523)
50.    PWR Racing Team (kod 56520)
51.    RWSS Wydziału Nauk Społecznych SGGW (kod 56751)
52.    Samorząd Doktorantów SUM (kod 56588)
53.    Sekcja Geomatyki Koła Naukowego Leśników UR Kraków (kod 55868)
54.    Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ (kod 56138)
55.    SKN "Górnik" - PWr (kod 56078)
56.    SKN "Leczymy z Misją" (kod 55565)
57.    SKN "Środowisko" UT-H Radom (kod 55129)
58.    SKN Azji Wschodniej i Pacyfiku UŁ (kod 55130)
59.    SKN BioInicjatywa (kod 56134)
60.    SKN Biologów - UP Lublin (kod 55876)
61.    SKN Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" (kod 56765)
62.    SKN Chemia Leków - UM Poznań (kod 55147)
63.    SKN Chemii Organicznej - UM Poznań (kod 54916)
64.    SKN Chorób Wewnętrznych - UJ CM
65.    SKN Etyki i Bioetyki (kod 54993)
66.    SKN Etyków i Historyków Pielęgniarstwa (kod 56016)
67.    SKN Genetyki Nowotworów - UM Lublin (kod 56761)
68.    SKN Geodetów - UP Wrocław (kod 55227)
69.    SKN Geografów im. Stanisława Pawłowskiego (kod 56083)
70.    SKN Geologów - Uniwersytet Wrocławski (kod 52771)
71.    SKN Gospodarki Przestrzennej (kod 56537)
72.    SKN Hydrologów i Hydrotechników (kod 56758)
73.    SKN Logistyki AELOGIC (kod 55003)
74.    SKN Medycyny Zwierząt Egzotycznych "Mephitis" (kod 55569)
75.    SKN Meliorantów, SKN Medyków Weterynaryjnych "Chiron" (kod 55516)
76.    SKN Miłośników Motoryzacji - Politechnika Łódzka (kod 55386)
77.    SKN Młodych Mikrobiologów - UM Poznań (kod 56501)
78.    SKN Modelowania Konstrukcji Maszyn "Smart Power" (kod 55997)
79.    SKN Onkologii i Hematologii Dziecięcej (kod 55361)
80.    SKN Pedagogów - PWSZ Racibórz (kod 52851)
81.    SKN Pielęgniarstwa Operacyjnego (kod 56518)
82.    SKN Planowania Przestrzennego (kod 56139)
83.    SKN Prawa Wyborczego "Elektor" (kod 54934, kod 5853)
84.    SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM (kod 56603)
85.    SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii SUM (kod 56762)
86.    SKN przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej - UM Lublin (kod 56325)
87.    SKN przy Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych (kod 5694)
88.    SKN przy Zakładzie Kinezjologii - SUM (kod 56755)
89.    SKN przy Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych (kod 56080)
90.    SKN przy Zakładzie Technologii i Oceny Jakości Żywności (kod 56764)
91.    SKN Spraw Zagranicznych SGH (kod 55562)
92.    Stowarzyszenie zwykłe MELO - PWSZ Racibórz (kod 56517)
93.    Studencki Klub Islandzki (kod 54779)
94.    Studencki Klub Turystyczny PWr (kod 56525)
95.    Studencki Krąg Korczakowski (kod 56753)
96.    Studencki Oddział Międzyn, Stow. Inżynierii Farmaceutycznej przy UMP (kod 56536)
97.    Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (kod 53741)
98.    Studenckie Koło Anatomiczne UJ CM (kod 55463)
99.    Studenckie Koło Astronautyczne PW (kod 55422)
100.    Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (kod 55878)
101.    Studenckie Koło Naukowowe Ubezpieczeń "Premium" (kod 55557)
102.    Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ Collegium Medicum (kod 55485)
103.    Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (kod 56081)
104.    Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM (kod 55479)
105.    Studencko-Doktoranckie KN Historyków Sztuki UŁ (kod 55567)
106.    The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle (kod 55902)
107.    Toruńskie Koło Kognitywistyczne (kod 55433)
108.    Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW (kod 55955)
109.    Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza" (kod 55502)
110.    Zespół biuletynu „e-Terroryzm.pl” - WSzIiZ Rzeszów (kod 55228)
111.    Zespół Sekcji Studenckich PTF "Młoda Farmacja" (kod 56544)

PODSTAWOWA INFORMACJA O KONKURSIE

W 5. edycji Konkursu StRuNa zostaną nagrodzone koła naukowe i inne organizacje studenckie, które zrealizowały swoje projekty między 1 października 2014 roku a 30 września 2015 roku. 
Konkurs StRuNa posiada 5 kategorii: Projekt Roku 2015, Koło Naukowe Roku 2015, Wyprawa Roku 2015, Konferencja Roku 2015, Opiekun Roku 2015.
Konkurs StRuNa jest częścią Programu StRuNa. W ramach Programu można również zamieszczać publikacje naukowe w czasopiśmie „StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców” oraz korzystać z ogólnopolskiej bazy organizacji i realizowanych przez nie projektów naukowych (obecnie baza zawiera informacje o działalności ponad 6,6 tys. kół oraz innych podmiotów zrzeszających studentów i doktorantów). Programem administruje Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”.
Nazwa StRuNa została utworzona z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy.

Jury oraz organizatorzy dziękują autorom wszystkich zgłoszeń za wykazaną aktywność oraz gratulują podmiotom, których zgłoszenia będą brały udział w drugim etapie postępowania konkursowego.