Aktualności

Niezależne inicjatywy
na rzecz studentów
i doktorantów

Profesorowie prawa alarmują

Uchwały mówiące o tym, że w Polsce są poważnie zagrożone fundamentalne zasady państwa prawa, legalizmu i trójpodziału władzy pod koniec 2015 roku przyjęły rady wydziałów prawa z dużych uczelni oraz inne gremia skupiające utytułowanych nauczycieli akademikich.

Odnośniki do wybranych tekstów źródłowych znajdują się poniżej.

 

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z 26 listopada 2015 roku 
/content/uchwala Komitetu Nauk Prawnych PAN z 26 listopada 2015 r.pdf

Stanowisko pracowników naukowych Wydziału Prawa i Adm. Uniwersytetu Śląskiego z 27 listopada 2015 roku 
/content/Stanowisko pracowników naukowych WPiA UŚ z 27 listopada 2015 r.pdf

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 listopada 2015 roku 
/content/Uchwała Rady WPiA UJ z 30 listopada 2015 r.pdf

Uchwała Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z 14 grudnia 2015 roku 
/content/Uchwała Rady WPAiE UWr z 14 grudnia 2015 r.pdf

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 14 grudnia 2015 roku 
/content/Uchwala Rady WPiA UW z 14 grudnia 2015 r.pdf